KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Společnost Pultar a partneři s.r.o. ve spolupráci s European Compensation Services s.r.o. zajišťují svým klientům službu PRÁVNÍ KLINIKA.

Pomáháme poškozeným při úrazech v práci, a při dopravních nehodách. A to jak v jednání s pojišťovnami, tak při soudních sporech, občanských i trestních.

Dále pomáháme klientům, které poškodila pojišťovna nebo finanční poradce. Vlastní oddělení likvidace pojistných událostí pomáhá klientům řešit jednotlivé pojistné události.

Zajistíme zpracování nových či kontrolu stávajících kupních a prodejních smluv, darovacích smluv, majetkových smluv. Jednáme za klienta s realitními kancelářemi.

  • pomoc poškozeným při úrazech
  • pomoc při jednání s pojišťovnami
  • pomoc při soudních sporech
  • pomoc poškozeným institucemi nebo poradci
  • zpracování nových či kontrola stávajících smluv
  • kupní/prodejní, darovací nebo majetkové smlouvy
  • zastupování při jednání s realitními kancelářemi
PRÁVNÍ KLINIKAGarance vašeho bezpečí

TÝM SPECIALIZOVANÝCH ADVOKÁTŮ A ZNALCŮ

Přístup k více než 50 soudním znalcům, lékařům a specializovaným advokátům s garancí kvality a včasné pomoci.

„Právo je jako lékařství, každý úkon vyžaduje specialistu.“

BEZPEČÍ PRO CELOU RODINU

Zabezpečení právní pomoci pro celou rodinu. V každé situaci, bez limitů, bez výjimek.

„Vy a vaše rodina se máte vždy na koho obrátit.“

BEZPLATNÉ POSOUZENÍ KAŽDÉHO PŘÍPADU

Vždy se dozvíte, jaká je šance na úspěšné řešení vašeho požadavku.

„To nejdůležitější je pro vás zdarma.“

Co Právní Klinika obsahuje?
PRÁVNÍ KLINIKASTANDARDNÍ CENA
Garance řešení každého případuZdarmaNegarantováno
Podrobné posouzení případu i s dokumentacíZdarmaOd 3 000 Kč
Přístup k právním specialistům a znalcůmZdarmaNedostupné
Platnost pro celou rodinuZdarmaNedostupné
Odborné vyjádření znalce (úraz, vozidlo)Zdarma 1× ročněOd 1 500 Kč
Odškodnění zákonných nároků a likvidace pojistných událostí5 – 10 % z plněníNegarantováno (10 až 25 % z plnění)
Garance vítězství ve sporuZdarmaNegarantováno
Ukázkové příklady situací

„Pomoc při závažných událostech jde na náš účet.“

V těchto závažných případech zajistíme bezplatné právní zastoupení.

NEZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODY

Odškodnění za úraz, duševní útrapy a ušlý zisk.

Majetková škoda na automobilu a vašich věcech.

Zastoupení poškozeného v trestním řízení.

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Úraz na pracovišti nebo pracovní cestě.

Náhrada ušlé mzdy a újmy na zdraví.

Pomoc při jednání se zaměstnavatelem.

NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ

Odškodnění při zanedbání lékařské péče.

Náhrada újmy způsobené cizím zvířetem.

Odškodnění za úraz způsobený jinou osobou.

VYMÁHÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Nároky z úrazového a životního pojištění.

Nároky z havarijního pojištění.

Nároky z pojištění nemovitostí.

Nároky z pojištění.

„V každodenních problémech vám zajistíme experta na daný obor práva.“

Posouzení vašeho problému je zcela zdarma. Při dalších nákladech na řešení vám zajistíme snížení ceny o 30 až 50 %.

KONTROLA A PŘÍPRAVA SMLUV

Nákup auta z bazaru.

Smlouvy a dohody s řemeslníky.

Kontrola kupních smluv.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Smlouva o zápůjčce a vymáhání dluhu.

Zastavení neoprávněné exekuce.

SEBEOBRANA A NAPADENÍ

Zajištění férového posudku v případě napadení.

Zastoupení při prokázání nutné sebeobrany.

RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO

Zajištění péče o dítě.

Spory o dědictví.

Rozvod a vypořádání společného jmění manželů.

PRACOVNÍ PRÁVO

Posouzení pracovní smlouvy.

Ukončení pracovního poměru a odstupné.

Spory se zaměstnavatelem.

DOPRAVNÍ PŘESTUPKY

Řešení neoprávněných pokut.

Zastavení odebrání řidičského oprávnění.

Zastoupení ve správním řízení.

NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ

Vypracování a kontrola smluvní dokumentace při převodu nemovitosti.

Vypracování a kontrola nájemní smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA DÍTĚ

Ublížení na zdraví spolužáka nebo kamaráda.

Škoda způsobená zanedbáním dozoru.

Vběhnutí do vozovky.

PŘÍKLADY Z PRAXEZ brožury příběhů EUCS

Klient předjížděl zprava auto, které chtělo odbočit doleva. Řidič si na poslední chvíli manévr rozmyslel a při najíždění zpět do pruhu vytlačil našeho klienta. Škodu šetřila policie, kdy náš klient dostal peněžitou pokutu za předjíždění zprava. Klient si díky této pokutě myslel, že je viníkem nehody. Plnění neočekával žádné. Věc již neřešil a za své náklady si vůz nechal opravit. O nehodě se zmínil svému poradci, který mu doporučil řešení skrze naše likvidační oddělení. Na základě šetření jsem zjistili, že v Allianz, kde měl klient POV byla stanovena spoluúčast našeho klienta pouze na 10 %, tj. z 90 % mohl za nehodu manévrující vůz.

Na základě přezkoumání jsme klientovi zajistili plnění ve výši 90 %, tj. 33 201,- ke kterým by se nikdy nedostal.

Rozbitý automobil
původní plnění0,-
plnění zajištěné EUCS33 201,-
náklady pro klienta3 320,-
celkově získal29 881,-

Vytopení bytu způsobené prasklým radiátorem. Voda z radiátoru vytopila ložnici a stříkající voda způsobila další škody. Klient původně nárokoval plnění ve výši 15 000 Kč. Díky zastoupení likvidačním týmem EuCS bylo plnění v celkové výši 32 268 Kč, tedy o 114 % více.

Reakce poradkyně:

Pane Sedláčku dobrý den, mnohokrát děkuji za vyřešení pojistné události. Ani já jsem nečekala tak vysoké plnění :-). Věřím, že se po této zkušenosti pan ********** stane klientem EuCS…

Přeji vše dobré v Novém roce…

S pozdravem ***

ŠKODAPŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
koberec3 000,-2 000,-
radiátor2 020,-1 800,-
ručníky2 500,-1 000,-
parkety8 000,-6 – 8 000,-
postel10 000,-2 000,-
skříň2 000,-2 000,-
náklady na vysoušení470,-0,-
instalatér1 277,-0,-
matrace3 000,-0,-
CELKEM32 268,-15 800,-
ŠKODAPŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
očekávané plnění13 569,-13 569,-
plnění zajištěné EUCS35 265,-0,-
náklady pro klienta3 526,-0,-
CELKOVĚ ZÍSKAL31 739,-0,-
rozdíl v pojistném plnění21 669,-

Požár bytu způsobený vzplanutím polštáře od akumulačních kamen, kterou zapříčinila nájemnice bytu. majitelka bytu požadovala navrácení bytu v původním stavu a nechtěla řešit nic přes pojištění. Klientka se dostala do situace, kdy nevěděla jak danou věc řešit, ani co po ní bude nárokováno, ani zdali bude mít nárok na plnění z pojištění, které má ona, či majitelka domu.

Klientka byla od počátku zastoupená naším likvidačním oddělením. Společně jsme nárokovali plnění z jejího vlastního pojištění domácnosti. Nárokovalo se pouze vybavení, které bylo v jejím vlastnictví. Klientce jsme zajistili hlášení pojistné události i se sestavením seznamu poškozených věcí.

Klientka byla zastoupena za odměnu 10 % z plnění. Celkově jsme klientce pomohli s plněním ve výši 296 000 Kč.

ŠKODAPŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
kožená bunda DC300,-?
Protein Promin1 175,-?
oblečení, co nešlo vyčistit5 000,-?
barevné slámky Ikea249,-?
CELKOVÉ NÁROKY296 000,-?

Známý při couvání najel do bazénu. uplatněná škoda – popraskané lišty, bazénová folie, těleso bazénu – deformace.

Klient žádal opravu bazénu rozpočtem.

Cena opravy 7 670,- Kč (folie, zalištování, práce).

Případ jsme převzali a klientovi zajistili plnění ve výši 44 760,-.

ŠKODAPŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
celé těleso bazénu + montáž38 640,-7 670,-
dovoz vody4 630,-0,-
odčerpání vody90,- opotřebení + elektřina0,-
bazénová chemie1 400,-0,-
CELKOVÉ NÁROKY44 760,-7 670,-
rozdíl v pojistném plnění37 090,-

Krácení pojistného plnění u Davida – Davidovi pojišťovna krátila z úrazového pojištění pojistné plnění o 35 000 Kč, na základě špatně sepsaného lékařského posudku. David už nechtěl platit za posouzení. Klient byl přirozeně naštvaný na svého poradce, který mu smlouvu sjednal.

Jak by to dopadlo, kdybychom to řešili my? Prevence je základ ochrany klientů. Jaké je řešení?

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
sporná částka35 000,-35 000,-
posouzení případu0,-3 000,- (negarantováno)
náklady na spor1 500,- znalecký posudek3 000,- znalecký posudek
odměna z vymožené částky0,-cca 20 %, tj. 7 000,-
CELKOVĚ ZÍSKAL33 500,-0

Klientka jela jako spolujezdec ve svém autě, které řídil její přítel, a ten způsobil nehodu. zranil vážně sebe svoji přítelkyni.

Původně klientka myslela, že nemá nárok na nic jiného než odškodnění ze soukromé životní pojistky, ze které dostala několik desítek tisíc korun denního odškodného za úraz.

Po vyhodnocení případu jsme dospěli k závěru, že lze nárokovat i odškodnění z povinného ručení jejího auta i když jde o pojistnou smlouvu, kterou uzavírala na svoje jméno). Je důležité vědět, že u povinného ručení není pojištěna pouze odpovědnost vlastníka vozidla, ale jakéhokoliv řidiče včetně rodinných příslušníků. V tomto případě lze získat plnění za újmu na zdraví i z „vlastní“ smlouvy.

 

Ještě navíc…

Probíhá spor o doplacení ošetřovného a navýšení odškodnění za trvalé následky, kde očekáváme doplatek v řádu několik set tisíc korun.

Dále probíhá spor o doplacení plnění za trvalé následky z úrazových pojistek, kde jde řádově o částku 2 000 000,-.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
odškodnění za vytrpělou bolest798 056,-
odškodnění za trvalé následky6 097 425,-
ošetřovné46 720,-
léčebné výlohy nehrazené z veřejného zdravotního pojištění41 977,-
duševní útrapy – dcera200 000,-
duševní útrapy – matka150 000,-
duševní útrapy – otec150 000,-
duševní útrapy – bratr100 000,-
npz244 371,-
CELKOVĚ7 828 549,-0,-

Děda přejel při couvání vlastní manželku, která bohužel zemřela. Neměli uzavřenou žádnou životní pojistku. Jejich děti mají nárok na odškodnění duševních útrap.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
duševní útrapy – syn540 000,-0,-
duševní útrapy – dcera540 000,-0,-
náklady na právní zastoupení62 930,-0,-
CELKOVĚ1 080 000,-0,-

Nehodu nahlásil napřed pojišťovně a vzápětí zavolal policii. Šlo o totální škodu. Hodnota vozidla byla vyčíslena na 600 000,- Kč. Pojišťovna plnění krátila o 110 000 Kč s odůvodněním, že Petr nezavolal policii hned po nehodě a tím porušil povinnosti podle pojistné smlouvy. Petr se však hájil tím, že s pojišťovnou komunikoval hned z místa nehody a policii zavolal prakticky hned poté. Nijak neztížil možnost nehodu vyšetřit a zjistit všechny okolnosti nehody, které jsou nezbytné pro správné vyhodnocení pojistné události. Pojišťovna byla neoblomná a trvala na svém stanovisku. Petr byl naštěstí členem právní kliniky.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
výše plněnípožadováno 450 000,- částka k vyplacení 340 000,- kráceno o 110 000,-
posouzení případu0,-3 000,- / negarantováno
náklady na spor1 500,- znalecký posudek3 000,- + znalecký posudek
odměna za vyhraný spor0 %20 % tj. 22 000,-
vymáhaná částkanavíc 110 000,-110 000,- / negerantováno
CELKOVĚ ZÍSKAL108 500,-+/- 82 000,- / negarantováno

Pavlovi nabourali jeho Volvo a bohužel šlo o totální škodu. Pojišťovna viníka určila cenu vozidla na 265 000 Kč a tu zaplatila. Pavel byl však přesvědčený o tom, že jeho Volvo má vyšší hodnotu.

Pavel je naštěstí členem právní kliniky a tak využil bezplatného posouzení případu a následně i snížené sazby na posudek od soudního znalce. ten určil, že hodnota vozidla byla 320 000 Kč. Advokát poté Pavla zastoupil a po jednáních s pojišťovnou se dohodlo kompromisní plnění ve výši 315 000 Kč. Pavlovi bylo tedy vyplaceno dalších 50 000 Kč. Jako odměna EuCS bylo vyplaceno 10 % z částky, tedy 5 000 Kč.

Při řešení mimo právní kliniku by Pavel zaplatil minimálně 3 x vyšší částku, ale hlavně by neměl jistotu, že se jeho případem bude chtít specialista zabývat.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
sporná částka265 000,- plnění 320 000,- | skutečná hodnota
posouzení případu0,-3 000,- / negarantováno
náklady na spor0,- znalecký posudek3 000,- + znalecký posudek
odměna za vyhraný spor10 %20 % tj. 10 000,-
vymožená částkanavíc 50 000,- | celkově 315 000,-50 000,- / negerantováno
CELKOVĚ ZÍSKAL45 000,-+/- 37 000,- / negarantováno

Klient, drobný akcionář, byl informován, že cca po 14-ti letech se mu konečně podařilo doručit výzvu k převzetí nově vydaných akcií, jinak budou prodány v dražbě. Klient se na nás obrátil s dotazem, zda je tento postup v souladu se zákonem. Celý postup zhodnotil náš advokát, který klientovi sdělil, jaké by musely být splněny podmínky pro to, aby prodej v dražbě mohl být realizován. Klient po získání těchto informací nabyl klidu a při převzetí/prodeji akcií se nadále řídil radami našeho advokáta.

platba 0 Kč

Klient chtěl kupovat nemovitost od prodávajících, kteří byli v insolvenci, tj. vše probíhalo přes insolvenčního správce (výhodou bývá nízká cena). Klient po nás chtěl prověřit nejen návrh kupní smlouvy, ale rovněž to, co pro něj znamená věcné břemeno užívání, které na nemovitosti bylo zapsané. Po zhodnocení naším advokátem se klient dozvěděl, že zde zapsané omezení bylo poměrně významné a jedinou možností, jak se jej zbavit, by byla dohoda s oprávněným z věcného břemene, což by představovalo další investici odhadem okolo 200.000,-Kč. makléřem, který obchod zprostředkoval, na toto riziko vůbec nebyl klient upozorněn, když se o něm dozvěděl od nás, celý obchod přehodnotil a před uzavřením samotné kupní smlouvy uzavřel s makléřem rezervační smlouvu s tím, že před podpisem kupní smlouvy makléř zajistí výmaz věcného břemene.

platba 0 Kč

Klient si objednával auto, v průběhu e-mailové komunikace s prodejcem přehlédl, že se změnil jeden z parametrů (barva interiéru), nabídku potvrdil, zaplatil zálohu a když si uvědomil (asi po 2 měsících), že barva je jiná, odmítl auto převzít a chtěl dosáhnout toho, že mu dodají auto podle původního zadání, případně mu vrátí zálohu.

Náš advokát případ zhodnotil tak, že kupní smlouva byla uzavřena platně akceptací nabídky a úhradou zálohy s tím, že velké šance na nějaké soudní řešení neviděl (málo důkazů a chabých), ale na základě advokátem doporučené argumentace prodejci, že barvu interieru změnil svévolně bez pokynu, souhlasu a dokonce i vědomí kupujícího, čímž výrazně pochybil, se kupujícímu podařilo dosáhnout slevy z kupní ceny. za dodané argumenty nám klient dodatečně děkoval.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
sporná částkanové autonové auto
posouzení případu0,-3 000,-
náklady na spor0,-0,-

Klient si objednával auto, v průběhu e-mailové komunikace s prodejcem přehlédl, že se změnil jeden z parametrů (barva interiéru), nabídku potvrdil, zaplatil zálohu a když si uvědomil (asi po 2 měsících), že barva je jiná, odmítl auto převzít a chtěl dosáhnout toho, že mu dodají auto podle původního zadání, případně mu vrátí zálohu.

Náš advokát případ zhodnotil tak, že kupní smlouva byla uzavřena platně akceptací nabídky a úhradou zálohy s tím, že velké šance na nějaké soudní řešení neviděl (málo důkazů a chabých), ale na základě advokátem doporučené argumentace prodejci, že barvu interieru změnil svévolně bez pokynu, souhlasu a dokonce i vědomí kupujícího, čímž výrazně pochybil, se kupujícímu podařilo dosáhnout slevy z kupní ceny. za dodané argumenty nám klient dodatečně děkoval.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
sporná částka5 000 000,-
posouzení případu0,-3 000,-
náklady na spor0,-0,-
CELKOVĚ ZÍSKALIušetřili několik milionů korunztratili několik milionů korun

Zaměstnanec Pavel nesprávně obsluhoval cisternu, která v důsledku toho explodovala. Vznikla škoda přes 500 000 Kč, kterou zaměstnavatel začal v plné výši strhávat Pavlovi z pravidelné mzdy.

Na radu poradce se poté Pavel obrátil na EUCS.

PŘIPRAVENÝ KLIENTNEPŘIPRAVENÝ KLIENT
sporná částka5 000 000,-
posouzení případu0,-3 000,-
náklady na spor500,- oficiální stanovisko0,-
CELKOVÉ NÁKLADY75 000,- (zákonem daná odpovědnost zaměstnance)500 000,-
další dopad?spokojený zaměstnanecdluhy, demotivace